Şu anda 2 konuk çevrimiçi Home

Defter tutmuyoruz sadece aşağıdaki işleri yapıyoruz:

* Limited şirket kuruluş işlemleri

* Anonim şirket kuruluş işlemleri

* Şahıs şirketi kuruluş işlemleri

* Anasözleşme değişiklik işlemleri

* Ünvan Değişiklik İşlemleri

* Sermaye Artırım İşlemleri

* Şirket Faaliyet Konularında Değişiklik

* Sermaye Ödendi Tespit Raporu

* Şube Açılış İşlemleri

* Merkez Nakil İşlemleri

* Adres Değişiklik İşlemleri

* Anonim Şirket Genel Kurul İşlemleri

* Şirket Hisse Devir İşlemleri

* Müdür Değişiklik İşlemleri